ban
hlavná stránka
Strihačský poriadok...
1. prevádzkový čas a priestor
1. "Otváracia doba" strihania psov je pohyblivá, riadi sa objednávkami.
2. Objednávky pre Bratislavu prijímam telefonicky na mobilnom čísle 0904 091 142
3. Objednávky pre Záhorie prijímam telefonicky na mobilnom čísle 0910 102 235
4. Dohodnutý čas je záväzný pre obidve strany. Príchod na strihanie je nutné čo najpresnejšie dodržať. Majte na vedomí, že po Vás možno čaká ďalší psík a pokiaľ sa na strihanie omeškáte o viac ako 15 minút, možno sa už nebudem môcť naplno venovať práve vám...
5.

Strihanie psíkov vykonávam tzv. ambulantným spôsobom, tzn. u Vás, alebo u mňa doma, pričom u seba doma mám na tieto účely vyčlenený špeciálny priestor alebo v Salóne pre psov Vanda na Bajkalskej 29F v Bratislave.

6. V prípade strihania u Vás doma si vyhradzujem právo zaúčtovať si dopravný poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka, pokiaľ tento neupravuje v aktuálnom období nejaká akcia alebo iná vzájomná dohoda so zákazníkom.
2. povinnosti majiteľa psíka
1. Majiteľ sa pred začiatkom strihania musí preukázať platným očkovacím preukazom na dôkaz toho, že je psí zákazník riadne zaočkovaný proti besnote a psinke.
2. Majiteľ psíka je povinný upovedomiť strihača na VŠETKY zdravotné problémy, ktoré psík má (problémy so srdcom, problémy s kožou, alergie, epilepsiu, háranie, graviditu, agresivitu...)
3. Psík musí byť bezprostredne pred strihaním riadne okúpaný, usušený, rozčesaný /pokiaľ nie je objednaný na kompletnú úpravu/.
  Pokiaľ psík príde na strihanie neokúpaný, buď termín zruším s príslušnými sankciami /poplatok za nedodržanie predpisov, prípadne preplatok cestovného podľa aktuálneho cenníka/, alebo psík podstúpi kúpanie a sušenie, ktoré majiteľ uhradí podľa platného cenníka.
  Pokiaľ psík príde na strihanie mokrý /nedosušený z kúpania alebo mokrý po daždi a pod./, strihač si môže zaúčtovať sušenie podľa aktuálneho cenníka.
  Pokiaľ je psíkova srsť zanedbaná v zmysle rozčesania, psík má dredy, ktoré majiteľ nedokázal alebo z rôznych dôvodov neodstránil ešte pred príchodom na strihanie, strihač si môže zaúčtovať rozčesávanie problematických častí podľa aktuálneho cenníka.
4. Majiteľ má právo reklamovať čokoľvek ohľadne strihu, prípadne nejaké zranenie, ku ktorému prišiel psík preukázateľne počas strihania a preukázateľne mu ho spôsobil strihač iba po dobu, kým psík s majiteľom neodíde zo strihania. Akékoľvek neskoršie reklamácie nie sú prípustné.
3. práva strihača
1. Na strihanie psíkov v žiadnom prípade nepoužívam žiadne omamné látky a utlmujúce prostriedky. Pokiaľ by šlo o veľmi agresívneho psíka, ktorý sa inak ostrihať nedá, vykonám toto len na žiadosť majiteľa, za prítomnosti zmluvného veterinárneho lekára, spôsobom, ktorý odporučí lekár. (Podotýkam, že od roku 2006 do roku 2014 sa mi takýto prípad ešte nevyskytol)
2. Na strihanie neprijímam sučky, ktoré práve hárajú ani gravídne sučky.
3. Strihačka berie na zodpovednosť zranenia psíka spôsobené výhradne pri strihaní psíka. Prípadné nečakané zranenia ošetrí zmluvný veterinár. Zranenia, na ktoré príde majiteľ psíka po odídení od strihača už strihač nemôže brať na vedomie a nie je možné ich "reklamovať". Toto platí aj o samotnom "strihu" vášho psíka.
4. Strihač si vyhradzuje právo byť pri strihaní sám, bez majiteľa psíka, za účelom pokojnejšieho správania sa psa. Zaväzuje sa však byť stále telefonicky dostupný počas celej doby strihania.

 

 

 

novinky
ll základné informáciejj
o mne
osvedčenia a školenia
moji zákazníci
referencie
ll salón a kontakty jj
salón Vanda Ružinov
strihanie psov Záhorie
salónny poriadok
cenník
špeciálna ponuka
akcie
ll partneri jj
PSH Slovakia
Bichon Klub Slovensko
PSPS o.z.
ZooDom Bratislava
chlpáčik.eu
 
fb
počet návštev
 
 
obr
  (c) copyright by salon vanda ll